Utställningar 
Permanenta utställningar
Arbetsplatscentrum, Malmö, Svenska Elektrikerförbundet har vi deltagit i många år.
Byggpiloterna, Malmö. Mobil utställning.
Arbetsplatscentrum, Malmö Mobil utställning
Louisville glasfiberstegar finns även med på utställningar riktade till olika yrkesgrupper över hela landet, samt även mobila utställningar som t.ex. Byggpiloterna.
Mobil 070 6937068 Tel 0521 421 10 Fax 0304-22055 E-mail lvstegar@lvstegar.com