Produkttester 
Samtliga glasfiberstegar av märket Louisville som marknadsförs i Norden är testade och typgodkända av SP, Statens Provningsanstalt i Borås enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. Dessutom är samtliga varianter testade i sitt ursprungsland USA av OSHA, Occupational Safety and Health Administration, samt av CSA, Canadian Standards Association i Kanada.

LV Stegar AB har typkontrollintyg nr. 21 09 01.
Mobil 070 6937068 Tel 0521 421 10 Fax 0304-22055 E-mail lvstegar@lvstegar.com