Guess what?

Det har skrivits historia vid varvet

Terra Nova i Göteborg.

SOIC har byggt skeppet Götheborg III, som till linje, skrov och rigg motsvarar en ostindiefarare från 1700-talet.

Nu, när hon har besökt bland annat KINA, är hon ett av de största seglande träfartygen i världen.

För mer information besök www.soic.se

LV Stegar AB har haft nöjet att delta i detta äventyr redan från första början. Vi har sponsrat projektet med stegar av olika slag under byggtiden.

Det behövs även stegar när man bygger segelskepp!

 

History has been made in Gothenburg, Sweden

at the Terra Nova shipyard.

SOIC have built the Götheborg III, a full scale replica of the 18th century East Indiaman that went aground at the entrance of the Gothenburg harbor in 1745.

Now when saild around the globe incl. CHINA, she is one of the largest wooden sailing ships in the world.

For futher info, visit www.soic.se

We at LV Stegar AB have had the pleasure of being part of this adventure from the very beginning. As a sponsor, we have supplied the project with the variety of different ladders that were needed to do the job.

Ladders are necessary...even when you build great ships!