Egenskaper 
Glasfiberstegar,
varför?

Leder ej elektricitet

Isolerar mot kyla och värme

Syns bra, en säkerhetsfaktor

Gnistfri

Stark, men lätt

Ren att hantera

Lång livslängd

Rejäla glidskydd

Prisvärd

 

USA
ett säkert steg!
Mobil 070 6937068 Tel 0521 421 10 Fax 0304-22055 E-mail lvstegar@lvstegar.com